Thai Screen Central - A Place to Find Screen Goo
     
 
  คุณภาพเทียบกับราคา (Price vs Performance)

Screen Goo 1 ลิตร สามารถใช้สร้างจอภาพโปรเจคเตอร์ได้ขนาดใหญ่ถึง 130 นิ้ว ด้วยงบประมาณเพียงหนึ่งหมื่นต้นๆ คุณจะได้จอภาพโปรเจคเตอร์เกรดโฮมเธียเตอร์ คุณภาพระดับ Videophile มีมิติคมชัดลึก ให้ Contrast สูง มุมมองภาพกว้างทั้งแนวตั้งและแนวนอน สีสันถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน ไม่มี Hot Spot เหมาะสำหรับงานที่เน้นคุณภาพของภาพระดับ Serious Viewing คุณภาพของภาพที่ได้ เทียบเท่ากับจอโปรเจคเตอร์สำเร็จรูปเกรดโฮมเธียเตอร์จากผู้ผลิตชั้นนำที่ราคาแพงกว่ากัน 2 ถึง 10 เท่า

บทความทดสอบ Screen Goo CRT White

บทความทดสอบบางส่วนโดยเว็บไซด์ Projectorcentral เปรียบเทียบ Screen Goo CRT White กับจอภาพระดับ High-End จากผู้ผลิตจอภาพระดับโลก 2 ราย คือ Stewart และ Carada

"Overall the Goo CRT White performed surprisingly well against the professional screens it was up against. Considering its low cost the image quality was outstanding."

"โดยรวมแล้ว Goo CRT White มีคุณภาพที่ดีอย่างน่าแปลกใจ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตชั้นนำ ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงราคาที่ถูกของ Screen Goo ด้วยแล้ว คุณภาพของภาพที่ได้จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม"

"The CRT White is particularly impressive in rivaling the Studiotek's color accuracy. The Studiotek has an edge in brightness, contrast, and color saturation. But the Goo screen is not blown away by the Stewart product as one might expect it to be from the price differential. It delivers exceedingly respectable quality for the money."

"คุณภาพของ Goo CRT White จัดว่าน่าประทับใจ เมื่อเปรียบเทียบกับจอภาพจาก Stewart รุ่น Studiotek โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ความแม่นยำในการถ่ายทอดเฉดสี Studiotek มีข้อได้เปรียบในเรื่องความสว่าง ความคมชัด และความอิ่มของสี แต่ไม่ได้ทิ้งห่างจาก Screen Goo นัก อย่างที่หลายคนอาจคิด จากการคาดเดาที่ความแตกต่างของราคา Screen Goo ให้คุณภาพที่น่าเชื่อถือ เมื่อเทียบกับราคาที่ต้องจ่าย"

"In practical terms, the question is not really how the Goo screen competes with the Stewart Studiotek, but rather how it competes with the Carada white screen. For the Carada is available for under $700 and is thus a more likely competitive option for the buyer on a budget."

"ในทางปฏิบัติจริง คำถามไม่น่าจะเป็นว่า Screen Goo จะแข่งขันกับ Stewart Studiotek ไ้ด้ดีแค่ไหน แต่น่าจะเป็นว่า Screen Goo จะแข่งขันกับ Carada White screen ได้ดีแค่ไหนมากกว่า Carada ที่มีราคาในระดับ 700 เหรียญสหรัฐ น่าจะเป็นคู่ทดสอบที่เหมาะสมกว่าสำหรับผู้ซื้อที่มีงบประมาณจำกัด"

"Between these two white screens, the CRT White is clearly the more efficient light reflector. When the same amount of light strikes both screens, the Goo is visibly brighter—peak white is brighter by about 30%. Furthermore, the color performance on the Goo is superior. Whites are a bright neutral white, whereas the Carada imparts a bluish bias which is visible throughout the upper half of the gray scale."

"ระหว่างจอภาพพื้ันขาวทั้ง 2 แบบ CRT White มีประสิทธิภาพในการสะท้อนแสง ได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด เมื่อแสงในปริมาณที่เท่ากันตกกระทบจอภาพทั้งสอง จอ Screen Goo ดูสว่างกว่า โดยสีขาวสุดมีความสว่างกว่าประมาณ 30% ยิ่งกว่านั้นคุณภาพด้านสีของ Screen Goo ยังดีกว่า ให้สีขาวที่ขาวสว่างเป็นธรรมชาติ ในขณะที่ Carada ให้สีไปในโทนน้ำเงินซึ่งเห็นได้ในช่วงบนของ gray scale"

บทความฉบับเต็ม

 

Close Panel

บทความทดสอบ Screen Goo Digital Grey Lite

บทความเดียวกันกับบทความข้างต้น คราวนี้ทดสอบ Screen Goo Digital Grey Lite เปรียบเทียบ กับจอภาพระดับ High-End จากผู้ผลิตจอภาพระดับโลก 3 ราย คือ Stewart, Carada และ Da-lite

"Goo's Digital Grey Lite also produces a very respectable screen solution. However it is not as competitive with the higher end gray screens as the Goo CRT White is in the white category. It is the least expensive of the gray product solutions we tested. Overall brightness was 75% of the standard white board, which does not make for an overly brilliant image. As with Goo's CRT White, the color on the Digital Grey Lite is almost perfect, rivaling that of the Stewart Firehawk. Furthermore the Digital Grey Lite does clearly outperform the other low budget alternative, the Carada High Contrast Gray, and between those two it is clearly the product to be recommended."

"Goo Digital Grey Lite ให้ภาพที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือมากเช่นเดียวกัน แต่อาจจะไม่ใกล้เคียงกับจอภาพในระดับสูงในตลาดจอสีเทา เท่ากับที่ Goo CRT White ทำได้ในตลาดจอสีขาว Goo Digital Grey Lite มีราคาถูกที่สุดในกลุ่มจอสีเทาที่เราทดสอบ ให้ความสว่างโดยรวมที่ 75% เมื่อเทียบกับ white board มาตรฐาน ซึ่งทำให้ได้ภาพที่ไม่สว่างเกินจริง เช่นเดียวกับ CRT White สีที่ได้จาก Digital Grey Lite เกือบไม่มีที่ติ เทียบชั้นได้กับจอของ Stewart รุ่น Firehawk ยิ่งกว่านั้น Digital Grey Lite มีคุณภาพดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับจอรุ่นประหยัดอื่น เช่น จอ Carada รุ่น High Contrast Grey และระหว่างสินค้าสองตัวนี้ ชัดเจนว่า Goo Digital Grey Lite เป็นสินค้าที่เราแนะนำ"

"However, Da-lite's High Contrast CinemaVision (HCCV) is an excellent price performer that is priced substantially below the premium gray products. The Digital Grey Lite is still a fraction of the price of the Da-lite."

"ถึงแม้ว่าจอ Da-lite รุ่น High Contrast CinemaVision (HCCV) จะมีสัดส่วนคุณภาพเทียบราคาที่ดีจากราคาขายที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับราคาของจอสีเทา ในกลุ่มบน แต่ Digital Grey Lite ก็ยังมีราคาแค่เศษเสี้ยวของ Da-lite"

บทความฉบับเต็ม

 

Close Panel

บทความทดสอบพร้อมภาพประกอบ Screen Goo Digital Grey Lite

บทความทดสอบบางส่วนโดยเว็บไซด์ Cen Hometheater พร้อมภาพประกอบ เปรียบเทียบ Screen Goo Digital Grey Lite กับจอภาพพับเก็บได้ของ Da-lite ราคาประมาณ 30,000 บาท (1,000 เหรียญสหรัฐ)

ดูภาพขยาย ภาพ Test Pattern เปรียบเทียบ Digital Grey Lite ค่าความสว่าง 1.4 กับจอ Da-lite ค่าความสว่าง 2.2 ภาพที่ฉายๆมาจากโปรเจคเตอร์เครื่องเดียวกัน Projector NEC รุ่น HT1000 ฉายพร้อมกันโดยจอ Da-lite ตั้งอยู่ด้านหน้าครึ่งล่าง จอ Screen Goo อยู่ด้านหลังครึ่งบน จากภาพขยายจะเห็นได้ว่าจอทั้งสองให้ภาพที่ใกล้เคียงกัน โดยจอ Da-lite จะสว่างกว่าเนื่องจากมีค่าความสว่างที่สูงกว่า แต่มีข้อเสียคือ ความสว่างที่กระจายไม่เท่ากันทั้งภาพ โดยตรงกลางของจอภาพ จะมีความสว่างมากกว่าด้านข้างซ้ายขวา (เกิด Hot Spot) จอ Screen Goo จะให้ภาพที่สว่างทั่วถึงกันทั้งภาพ

ดูภาพขยาย ภาพ ANSI Brightness Test Pattern เปรียบเทียบจอภาพทั้งสอง นอกจาก Screen Goo จะให้ภาพที่สว่างทั่วถึงกันทั้งภาพแล้ว ยังให้สีดำที่ดำกว่าจอ Da-lite ให้เปรียบเทียบเส้นทะแยงมุมระหว่างจุดดำ จอ Da-lite จะให้สีออกไปทางเทาเข้ม เทียบกับสีดำสนิทที่ได้จากจอ Screen Goo

"Summing up, even though this product is a lot more expensive than everyday house paint, it?s a whole lot cheaper than a $1000 screen. It?s easy to use, and it really works. Tailored to enhance the characteristics of your particular projector, it creates a superb viewing surface. Highly recommended."

"สรุป ถึงแม้ Screen Goo จะมีราคาสูงกว่าสีทาบ้านปรกติมาก แต่ก็ยังมีราคาถูกกว่าจอโปรเจคเตอร์ราคา 1,000 เหรียญ อย่างมาก Screen Goo ติดตั้งง่าย และ ใช้งานได้จริง สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะโปรเจคเตอร์ของคุณ Screen Goo ให้จอภาพคุณภาพยอดเยี่ยม แนะนำให้ใช้อย่างยิ่ง

บทความฉบับเต็ม

 

Close Panel

 
    ความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง (High Flexibility in Application)

Screen Goo มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เนื่องจากสามารถทาลงบนวัสดุที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกำแพงปูน ผนังเบา แผ่นไม้ MDF แผ่นกระจกหรือ Acrylic ขอเพียงให้เป็นวัสดุที่แข็ง มีผิวเรียบ และทาสีติดได้ สามารถทาให้ได้รูปร่างและขนาดตามต้องการในรูปแบบ Free Form โดยไม่ต้องจำกัดอยู่กับขนาดมาตรฐาน เหมือนจอสำเร็จรูปทั่วไป

Screen Goo เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน Presentation / Multimedia ในภาคธุรกิจ ทั้งในรูปแบบจอภาพโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อผู้ชมหมู่มาก หรือในรูปแบบจอภาพ Free Form ไร้ข้อจำกัดที่เข้ากับพื้นที่หรือบูธแสดงผล มีให้เลือกใช้ทั้งกับงาน Front Projection, Rear Projection และ Polarized 3D Projection

นอกจากนั้นยังสามารถสร้างจอภาพโปรเจคเตอร์ให้กลมกลืมไปกับสภาพห้อง โดยทา Screen Goo แบบไร้ขอบให้เต็มพื้นที่ผนังด้านที่เป็นจอภาพ ซึ่งจะกลมกลืนไปกับผนังและสิ่งแวดล้อมโดยรอบในยามที่ไม่ได้ฉายภาพ
(พบการใช้งานที่หลากหลายของ Screen Goo ได้ ที่นี่)

 
ความคงทน (Durability)

Screen Goo ยังมีข้อได้เปรียบในด้านความคงทนเมื่อเปรียบเทียบกับจอภาพในรูปแบบอื่น จอภาพ Screen Goo จัดเป็นจอภาพแบบ Hard Screen / Fixed Frame ซึ่งจะไม่มีปัญหาจอไม่เรียบเหมือนจอภาพประเภทม้วนเก็บ หรือ จอภาพประเภทขึงตึง (Non-Hard Screen / Fixed Frame) จอประเภทนี้มักจะมีปัญหาการย่นของพื้นผิวจอที่ทำจากผ้าใบ
เมื่อใช้งานไปนานๆ ทำให้มองเห็นรอยย่นของพื้นผิวจอยามฉายภาพลงบนจอ เสียอรรถรสในการรับชม ถ้าท่านให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพเป็นอันดับแรก จอภาพแบบ Hard Screen / Fixed Frame เท่านั้นที่จะให้ภาพที่ราบเรียบ สม่ำเสมอ ตลอดอายุการใช้งาน และ Screen Goo คือคำตอบที่คุ้มค่าที่สุด

 
ใช้งานกลางแจ้งได้ (Outdoor Suitable)

สี Screen Goo มีคุณสมบัติทนแดดทนฝน เช่นเดียวกับสีทาภายนอกอาคารสูตรน้ำทั่วไป จึงสามารถใช้งานกลางแจ้งได้ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานแสดงผลกลางแจ้ง เช่น สนามกีฬา หอประชุมกลางแจ้ง หรือสวนอาหาร

 
ซ่อมแซมได้ (Repairable)

เนื่องจากจอโปรเจคเตอร์ Screen Goo สร้างด้วยการทาสี Screen Goo ชั้นรองพื้น (Basecoat) 2 ชั้น ตามด้วยสี Screen Goo ชั้นสุดท้าย (Topcoat) อีก 2 ชั้น ทำให้สามารถซ่อมแซมได้เมื่อเกิดคราบสกปรกหรือรอยขีดข่วน ด้วยการขัดชั้นสีส่วนที่เสียหายออกแล้วทาสี Screen Goo ทับลงไป ในกรณีที่บริเวณที่เสียหายไม่ลึกมากนัก การทาสี Screen Goo ชั้น Topcoat เพียง 1 หรือ 2 ชั้น ก็เพียงพอที่จะซ่อมแซมจอภาพให้กลับมาเหมือนใหม่ได้ เปรียบเทียบกับจอภาพทั่วไปที่ใช้ผ้าใบหรือผ้าวัสดุสังเคราะห์ซึ่งยากที่จะซ่อมแซมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายที่เกิดจากรอยขีดข่วน

 
ติดตั้งง่าย ทำเองได้ (Easy Installation - Do It Yourself)

ท่านสามารถสร้างจอภาพโปรเจคเตอร์ Screen Goo ได้ด้วยตัวท่านเอง แม้ Screen Goo จะเป็นสีชนิดพิเศษ แต่ก็สามารถทาได้ง่ายแทบไม่แตกต่างจากสีทาบ้านทั่วไป ไม่ว่าจะด้วยลูกกลิ้งทาสี หรือ การพ่นสี ผลิตภัณฑ์ Screen Goo Kit มาพร้อมอุปกรณ์ทาสีครบชุด พร้อมคู่มือการทาโดยละเอียด ให้ท่านเริ่มต้นสร้างงานชิ้นเอกของท่านได้ในทันที ในกรณีที่ต้องการใช้มืออาชีพ ช่างทาสีทั่วไปก็สามารถให้บริการท่านได้
(ดาวท์โหลดคู่มือภาษาไทยและวีดีโอการติดตั้งได้ ที่นี่)

 
 
 
Home | Site Map | Contact Us