การพัฒนาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการมาจากเครื่องคำนวณ“ลูกคิด” ซึ่งมีหลายคนพยายามคิดค้นการประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์มากมายหลายขนาด จึงทำให้โลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคของคอมพิวเตอร์มากขึ้น ต่อมาในช่วงแรก ปี พ.ศ. 2500 ผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์พยายามกำหนดให้สามารถคำนวนประชากรประจำปีได้ จึงถูกนำมาใช้เป็นคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ สากลโลกจึงถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่ 1 ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการใช้สุญญากาศเพื่อช่วยควบคุมการทำงานของเครื่อง โดยเครื่องรุ่นนี้จะมีขนาดใหญ่มาก ในช่วงสอง พ.ศ. 2504 คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 ก็ได้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีผู้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์แล้วนำมาใช้แทนหลอดสูญญากาศ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดที่ค่อนข่างเล็กลงกว่าในช่วงยุคแรก และมีความแม่นยำรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วงที่สามประมาณ พ.ศ. 2507-2515 ได้นำวงจร IC เข้ามาเป็นส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยนำมาประกอบกับแผ่นชิป ช่วยให้มีขนาดเล็กลงมาอีก นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระบบจัดการฐานข้อมูล พร้อมกับการแชร์ข้อมูลคอมหลายเครื่องพร้อมกัน ช่วงยุคที่สี่ ปี พ.ศ. 2513-2532 มีการพัฒนาเกี่ยวกับวงจร IC โดยนำหลายๆวงจรมาย่อแล้วรวมเข้าด้วยกัน จึงมีผลให้ครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง และประหยัดต้นทุนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีระบบการทำงานที่ค่อนข้างเร็วขึ้น ในยุคที่ห้า ปี พ.ศ. 2533 นักลงทุนและการตลาดทั่วโลกมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง …